Regulamin

Rezydent – osoba zarządzająca przyczepami
Klient – osoba /osoby wynajmująca (-ce) przyczepę

1. Rezerwacja przyczepy

 • Rezerwacji przyczepy należy dokonać drogą mailową (podać dokładny termin, nazwę przyczepy, ilość osób, dane kontaktowe osoby rezerwującej).
 • Klient otrzyma zwrotnie voucher rezerwacji ze wszystkimi szczegółami.
 • Rezerwację należy potwierdzić poprzez wpłatę kaucji w wysokości 50% całości ceny podanej w voucherze na podane konto, w terminie do 3 dni od dokonania wstępnej rezerwacji.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty Klient otrzymuje wiadomość zwrotną z potwierdzeniem dokonanej rezerwacji.
 • Wszelkie zmiany dotyczące: terminu, ilości osób, przyczepy, należy zgłosić na adres mailowy lub skontaktować się z nami telefonicznie.
 • W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) przyczepy wynajmowane są w cyklach tygodniowych (od weekendu do weekendu).
 • Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu najmu przyczepy.

2. Anulowanie rezerwacji

Każdy Klient może anulować rezerwację informując Rezydenta drogą mailową lub telefoniczną. Pobierana jest wtedy opłata manipulacyjna w wysokości zależnej od ilości dni pozostałych do rozpoczęcia wynajmu przyczepy:

 • 50% wartości rezerwacji (powyżej 30 dni przed planowanym przyjazdem)
 • 70% wartości rezerwacji (15-29 dni przed planowanym przyjazdem)
 • 100% wartości rezerwacji (14 i mniej dni przed planowanym przyjazdem)

3. Kaucja

Kaucja zwrotna w wysokości 1000,00 PLN jest pobierana w dniu przyjazdu od Klienta. Opłata ta stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami wynikającymi z niewłaściwego użytkowania przyczepy i jej wyposażenia przez Klienta.

Kaucja jest zwracana w całości w dniu wyjazdu Klienta, w przypadku niestwierdzenia przez Rezydenta żadnych uszkodzeń.

4. Wydanie i odbiór przyczepy

Przyczepa udostępniona jest Klientowi od godz.15:00 po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z wynajmem (istnieje możliwość odebrania przyczepy wcześniej, o ile będzie ona wolna i zostanie to wcześniej uzgodnione z Rezydentem). Zdawanie przyczepy odbywa się do godz. 11:00. Opuszczenie przyczepy po tej godzinie skutkuje pobraniem opłaty za kolejną dobę.

Klientowi nie wolno: zmieniać przeznaczenia przedmiotu najmu, przeprowadzać jakichkolwiek modyfikacji i adaptacji, podnająć przyczepę osobom trzecim, oddać przyczepę w nieodpłatne użytkowanie.

Rezydent ma prawo do kontroli przyczepy pod kątem jego prawidłowej eksploatacji wyłącznie w obecności Klienta.

Rezydent może wypowiedzieć najem przyczepy w trybie natychmiastowym, jeżeli:

 • Klient używa przyczepę w sposób niezgodny z regulaminem lub jej przeznaczeniem albo w sposób powodujący jej zniszczenie.
 • Klient zakłóca w sposób rażący lub uporczywy porządek obowiązujący w miasteczku kempingowym.

Przyczepę należy zwrócić w stanie zastanym przez klienta (opróżniona kaseta toaletowa, wysprzątana zarówno przyczepa, jak i przedsionek, wyniesione śmieci). W przypadku nieposprzątania przyczepy zostanie naliczona Klientowi dodatkowa opłata sprzątająca w wysokości 150 PLN, o którą zostanie pomniejszona kaucja zwrotna.

Palenie w przyczepie lub przedsionku jest surowo zabronione!!! W przypadku złamania tej zasady kaucja potrącana jest Klientowi w całości.

5. Kemping i opłaty kempingowe

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem kempingu i przestrzegania jego zasad. Opłaty kempingowe są dodatkową opłatą doliczaną do kosztu najmu przyczepy. Płatne u Rezydenta w dniu przyjazdu.

6. Czas pracy

Pracujemy codziennie w godzinach 9:00 – 19:00 (w nagłych przypadkach prosimy o kontakt do 22:00).
Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 531-722-692, adresem mail info@royal-camp.pl oraz w sezonie na miejscu.

Wyposażenie przyczepy:

 • Przedsionek z podłogą oraz stojącą szafką
 • Lodówka z zamrażalnikiem
 • Garnki
 • Sztućce
 • Zastawa stołowa dla 6 osób
 • Kieliszki
 • Ścierki kuchenne
 • Czajnik elektryczny
 • Kuchenka mikrofalowa
 • Środki czystości
 • Komplet sanitarny (papier oraz płyny do toalety)
 • Butla gazowa
 • Przyłącze wodne i elektryczne
 • Stół z krzesłami
 • Kołdry z poduszkami (poszewki we własnym zakresie)
 • Szczotka ze zmiotką
 • Miska plastikowa

Przyczepy kempingowe chałupy Hel